اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم بیماری هستیم؛ ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند

به گزارش وبلاگ بهسا، تهران (پانا) - وزیر بهداشت گفت امروز به شکل اضطراری جلسه ای با روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور داشتیم و اتفاقات جدیدی اتفاق افتاده که ما را به شدت نگران نموده است.

اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم بیماری هستیم؛ ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند

به گزارش وبدا، سعید نمکی در اجلاس مجازی روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، گفت: حدود 13 ماه است که با همکاران مان در مدیریت بیماری کووید19، کار می کنیم و در این مدت که از دی ماه سال گذشته شروع شد و با اولین گزارش ها از ووهان چین, خودمان را برای هجمه این بیماری را آماده کردیم، خوشبختانه توفیقات زیادی علیرغم تحریم ها، مسائل و مضایق مالی ناشی از تحریم ها داشته ایم.

وی اضافه کرد: در هفته های گذشته بارها گفتم که با ساده انگاری و سهل انگاری متاسفانه به چاله های جدیدی از بیماری کووید19 می افتیم و گرفتار می شویم. در کنار آن از ورود ویروس جهش یافته انگلیسی و شاید آفریقایی و جهش های احتمالی داخلی، نگرانی داشتیم. در گزارش های قبلی که به مردم ارائه کردم، مواردی از گرفتاری با ویروس جهش یافته را در مسافران وارده به کشور داشتیم که اینها را به شدت رصد، بستری و ایزوله کردیم و توانستیم از شیوع بیماری توسط آنها به افراد نزدیک به خودشان یا دیگر افراد جامعه، جلوگیری کنیم.

وزیر بهداشت اظهار داشت: همیشه نگران بودم. این مثل را زده بودم که ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند همانگونه که ویروس ووهان خودش را به قطب رساند، ویروس جهش یافته انگلیسی یا هر ویروس دیگر جهش یافته، از هر کجای جهان می تواند خودش را به دورترین نقاط دیگر برساند به همین دلیل بارها و بارها با همکارانم این نگرانی را مطرح کردم و در ماه های گذشته، نامه های متعددی به روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور نوشتم و کمیته هایی را برای دیده بانی این ویروس ها تشکیل دادیم و مرزها را به شدت کنترل کردیم.

دکتر نمکی یادآور شد: متاسفانه هفته گذشته، موردی از ویروس جهش یافته که منجر به مرگ یک بانوی 71 ساله کشورمان در تهران شد، رخ داد و این خانم، سابقه سفر به هیچ کجای جهان را نداشت و همسر ایشان در محلی کار می کرد که انتظار آلودگی بالا از آنجا را نداشتیم. پریروز به بنده خبر دادند که فردی 48 ساله که یک کارگر ساده به تعبیری دامدار و به تعبیری کشاورز بود در آبیک دچار مشکل می گردد و او را به بیمارستان هشتگرد منتقل می نمایند که متاسفانه فوت کرد.

وی ادامه داد: آنالیز هایی که کردیم، این فرد 48 ساله در آبیک به ویروس جهش یافته انگلیسی مبتلا شده بود و اطرافیان او را رصد کردیم و در رصد اطرافیان او به موارد مثبتی رسیدیم و کل منطقه را قرنطینه کردیم. بیمارستانی که این فرد بستری بود را تحت پوشش تست های متفاوت قرار دادیم و در شهرستان های مجاور، اعمال شیوه های محدودیت جدیدی را دستور دادیم و اقدام شد.

وزیر بهداشت گفت: دیروز آدینه همکاران مان را دعوت کردیم و جلسات متعددی داشتیم و مقرر شد که در نشست با روسای دانشگاه های علوم پزشکی، شیوه های جدیدی را دنبال کنیم. ما کار خودمان را از جمله افزایش مراقبت ها، تست ها و موارد تکنیکی و فنی دنبال می کنیم اما واقعیت این است که برای مبارزه با ویروس جهش یافته و غیر جهش یافته، راهی جز تشدید فاصله گذاری و رعایت پروتکل ها نداریم.

نمکی توضیح داد: همیشه بین شیوع و موج های جدید بیماری و عدم رعایت پروتکل ها، رابطه بسیار معنی داری وجود دارد. انتظار داشتم که حتی اگر ویروس جهش یافته ای به کشور وارد نگردد و ما را گرفتار نکند، با این بی تفاوتی و سهل انگاری و ساده پنداری، در اسفندماه دچار یک خیز جدید بیماری شویم و این را بارها گفته بودم و در استانهایی مانند خوزستان خیز جدیدی از بیماری داریم و در مازندران خیز بیماری افت نموده و در بعضی از استانها نیز، خیز بیماری شروع می گردد.

وی تاکید نمود: اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم بیماری هستیم. عزیزان بزرگوار باید رعایت نمایند، از رفت و آمدها و گردهمایی ها پرهیز نمایند. ماه های مبارکی است و ماه های جشن و عروسی است. عروسی ها را به عزا بدل ننمایند و گردهمایی را اگر استمرار دهند، حتما گرفتاری بیشتری خواهیم داشت. با توجه به اینکه ویروس جهش یافته چندین برابر ویروس قبلی، قدرت سرایت دارد و متاسفانه علیرغم ادعای قبلی مقامات بهداشتی انگلیس که ویروس جهش یافته، بیماری زایی و مرگ زایی بالایی ندارد اما از روزهای اول گفتیم که این ویروس، هم بیماری زایی و مرگ و میر به مراتب بالاتری دارد.

وزیر بهداشت اظهار داشت: ویروس جهش یافته بیشتر جوانترها را گرفتار می نماید. جوان ها فکر ننمایند که گرفتار نمی شوند و امروز آماری که ما داریم، جوانترها هم متاسفانه گرفتار می شوند و گرفتاری آنها هم از نوع بدخیمی است که خیلی در بیمارستانها، دردسر ایجاد می نماید. همکاری برای تست بیشتر و رعایت اصول بهداشتی در مراکز خرید و تجمع به شدت مهم است.

نمکی گفت: با شناسایی مواردی از ویروس جهش یافته که در تهران و بیمارستان هشتگرد رخ داد، اثبات شد که این ویروس تقریبا در کشور، چرخیده است و باید فکر کنیم که همه جا زیر پوست هر شهر، روستا و خانواده ای ممکن است این ویروس را پیدا کنیم و این یکی از زنگ های خطر جدی برای مدیریت کرونا است که شروع شده است.

وی اظهار داشت: در این چند روز با بعضی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی، مستمر در ارتباط بودم و باور کنید که سخت ترین آخرین هفته در طول این 13 ماه بر من گذشت. روزهای بسیار سخت و دردناکی بود چون بنده ملوانی این کشتی طوفان زده را بر عهده دارم و در این مدت دیده ام که فراز و نشیب ها چگونه می تواند ما را گرفتار کند. این ویروس یکی از با اقتدارترین نظام های بهداشتی و درمانی جهان در اروپا را به زانو درآورده است اما روزهای سختی برای ما شروع می گردد و باید خودتان را برای مبارزه با چموش ترین ویروس جهش یافته آماده کنید.

وزیر بهداشت تاکید نمود: ما هر چه التماس، تمنا و خواهش کردیم و هر چه گفتیم در هفته هایی که مرتب با مردم و مسئولان صحبت می کردم، خواهش کردم که رعایت بیشتری کنید. روش مبارزه با ویروس جدید و قبلی تفاوتی ندارد. تشدید فاصله گذاری ها و مراقبت ها و رعایت بیشتر پروتکل ها باید مورد توجه باشد.

نمکی اضافه کرد: متاسفانه در خوزستان که شادگان اولین کانون آلودگی است، رعایت پروتکل ها به کمتر از 10 درصد و تقریبا صفر رسیده بود و به همین میزان، آسیب دیدیم. هر کجا که رعایت پروتکل ها، ضعیف شد، نقطه آسیب پذیری ما شروع شد. امروز توصیه می کنم که با رویکرد جدید باید چه اقداماتی انجام دهیم.

وی تاکید نمود: ویروس جهش یافته، مهاجم، سرکش و با قابلیت سرایت، بیماری زایی و مرگ و میر به مراتب بالاتر از ویروس قبلی است و الان هم دیگر باید فکر کنید که این ویروس در خیلی از مناطق کشور، چرخیده است. همانگونه که ویروس ووهان توانست قطب جنوب را تسخیر کند، ویروس انگلیسی و آفریقایی هم می تواند در دورترین نقاط این کشور خودش را نشان دهد. اولین گامی که عزیزان در دانشگاه ها باید بردارند، تست های بیشتر است و باید مرتب تست ها افزایش پیدا کند و در کنار تست های سریع، تست های PCR حتما باید به صحنه بیاید و اگر بیمار دارای علائم مشاهده شد و هر دو تست سریع و PCR او منفی بود، نباید او را رها کنیم و حتما مجددا این فرد را مورد آزمایش قرار دهید و نمونه هایی را برای NGS در دانشکده بهداشت، انستیتو پاستور و معاونت تحقیقات، ارائه کنید تا بتوانیم اولین اثرات جهش ویروس را ارزیابی کنیم.

وزیر بهداشت یادآور شد: جهش ویروس، فقط منحصر به ویروس انگلیسی یا آفریقایی نیست حتما ممکن است جهش هایی در ویروس در داخل مرزهای کشور یا همسایه ها، داشته باشیم. مرزها را باید به شدت مراقبت کنید. مطب های خصوصی را بر اساس برنامه ریزی های معاونین بهداشت و درمان وزارت بهداشت به عنوان اولین جایگاهی که بیماران مراجعه می نمایند، باید بتوانیم اطلاعات بیماران را ثبت و شرایط بیماران را رصد کنیم. همچنین باید به محدودیت ها و پرهیز از مسافرت ها توجه زیادی داشته باشید.

نمکی توضیح داد: در جلسه قبلی هم گفتم که با هیچ پروتکل شکنی، کوتاه نیایید. از کوچک ترین قصوری نگذرید و حتما اعلام کنید. اگر در استانها، حریف نیستید حتما به بنده اعلام کنید و حتما روی بستن محل هایی که باید بسته شوند، ایستادگی کنید و مرزهای استانها را با استانهایی که گرفتار هستند، ببندید، حتما قرنطینه ها را جدی بگیرید اگر یک مورد مثبت ویروس جهش یافته پیدا کردیم حتما در قرنطینه هایی که دکتر کولیوند در فراهم کردن آن، نقش داشت حتی به اجبار نگه دارید.

وی خطاب به روسای دانشگاه ها ادامه داد: با کمیته های وزارت بهداشت به ویژه واکنش سریع و معاونت بهداشت و اداره کل واگیر در تماس باشید. بیشتر مراقب باشید، کمربندها را سفت تر کنید، چشم ها را بیشتر باز کنید و قدم ها را تندتر بردارید. متاسفانه آهنگ گرفتاری این ویروس، خیلی ممکن است تندتر از گام هایی باشد که ما بر می داریم.

نمکی گفت: امیدوارم با کار سنگینی که ما شروع نموده ایم دچار عارضه و حادثه جدیدی نشویم و اسفندماه را با کمی سختگیری بیشتر به خوبی سپری کنیم. در رنگ بندی شهرها تجدیدنظر می کنیم و امیدوارم که عید و بهار بهتری نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

وی گفت: در روزهای بسیار سختی که جهان متاسفانه مرگ های سنگینی را تجربه کرد ما توانستیم به مرگ های کمتر از 60 نفر در روز برسیم اما امروز این جلسه را تشکیل دادیم تا بگویم شاید یکی از سخت ترین ایام مدیریت ما در کووید19 شروع شده است.

وی اضافه کرد: در تاریخ 99/10/10 نامه ای به روسای دانشگاه ها نوشتم و از آنها خواستم اتفاقاتی را دنبال نمایند چون پیش بینی من ورود به یک خیز سهمگین و سنگین بود که ممکن است همه ما را گرفتار کند اگر رعایت اصول را ننمایند و اگر ما را در رعایت پروتکل ها، تنها بگذرانند. نسبت به ورود ویروس جهش یافته، پیش بینی نموده بودم و علیرغم اینکه انگلیسی ها روزهای اول به دروغ گفتند که قدرت سرایت ویروس جهش یافته شاید 30 تا 70 درصد افزایش یافته باشد، به صراحت گفتم که قطعا هم قدرت سرایت، چند برابر افزایش پیدا نموده و هم اینکه قدرت بیماری زایی و مرگ و میر این ویروس، به مراتب بیشتر از چیزی است که انگلیسی ها می گویند و متاسفانه تازه اقرار نموده اند به چیزی که ما روزهای اول می گفتیم.

وزیر بهداشت اظهار داشت: تمام کوشش ما در مکاتباتی که با روسای دانشگاه های علوم پزشکی داشتم این بود که نظارت بر مرزها باید افزایش پیدا کند و دقت روی مرزهای هوایی، زمینی و دریایی باید بیشتر گردد حتی به رییس دانشگاه هرمزگان گفتم موارد غیرقانونی که اجناس را برای قشم یا سایر محل ها می آورند، بدون توجه به قانونی یا غیرقانونی بودن آنها حتما باید آزمایش کنید.

منبع: خبرگزاری پانا

به "اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم بیماری هستیم؛ ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اول گردنه پرالتهاب خیز چهارم بیماری هستیم؛ ویروس ها نیازمند پاسپورت نیستند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید